X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هنرستان حرفه ای دخترانه شهید صدر

واقع در منطقه 10 شهر تهران دارای رشته های کامپیوتر، حسابداری و کودکیاری
چهارشنبه 24 تیر 1394

فرم ارزشیابی دبیران سال تحصیلی 94-93

همکاران محترم لطف بفرمایید کلیه مدارک ومستندات فرم شماره 3 ارزشیابی را حداکثر تا اول شهریور تحویل مدرسه نمایید.هیچ امتیازی بدون مدارک ومستندات قابل محاسبه نمی باشد. همکارانی که مقاله ارئه می دهند حتما باید مقاله تخصصی باشد.
فرم شماره 3

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
پنج‌شنبه 16 بهمن 1393


حضرت محمد (صل الله علیه وآله)می فرمایند:کسی که در نوشته ای صلوات بر من را بنویسد

تا زمانیکه نام من در آن نوشته شده باشد فرشتگان برای او استغفار میکنند.


فجربرفجرآفرینان مبارک

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
سه‌شنبه 25 آذر 1393

برنامه امتحانی دیماه 93

برنامه امتحانات دیماه هنرستان صدر

ساعت 10-8

ساعت 12-10

روزهای

هفته

سوم کودکیاری

سوم کامپییوتر

سوم حسابداری

دوم کودکیاری

دوم کامپیوتر

دوم حسابداری

پیش دبستانی

سخت افزار

صنعتی

زیست

فیزیک

 

اصول حسابداری1

چهارشنبه

3/10

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

شنبه 6/10

مبانی رایانه

بسته 3

-----

بهداشت فردی

------

مبانی

رایانه

یک شنبه 7/10

تغذیه

------

آمار2

آبقاد

مبانی

اقتصاد

دوشنبه 8/10

تاریخ

تاریخ

تاریخ

جغرافی

جغرافی

جغرافی

سه شنبه 9/10

بهداشت مادروکودک

چند رسانه

مکاتبات

فن کودکیاری

سیستم عامل

آمار

چهارشنبه 10/10

بیماریها

ریاضی 3

اصول 2

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

شنبه 13/10

ایمنی

------

سازمان

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

یکشنبه 14/10

------

برنامه سازی

-------

ادبیات

ادبیات

ادبیات

دوشنبه 15/10

خلاقیت

-----

ریاضی مالی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

سه شنبه 16/10

عربی

عربی

عربی

عربی

عربی

عربی

چهارشنبه 17/10

-----

زبان تخصصی

شرکتها

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شنبه 20/10

بهداشت روانی

-----

کاربرد

------

بسته 1

------

یکشنبه 21/10

-----

 

-----

-----

روانشناسی

-----

امورعمومی

بازرگانی

دوشنبه

22/10

------

------

-----

تولید

-----

-----

سه شنبه 23/10

تذکرات مهم:- یک ربع قبل از ساعت شروع امتحان در هنرستان حضور داشته باشید.

            - با فرم مدرسه و بدون آرایش در هنرستان حضور داشته باشید.

            - همراه داشتن کارت دانش آموزی الزامیست

            - آوردن وسایل اضافی ،جامدادی ولاک غلط گیرممنوع می باشد

            - تقلب در امتحان به منزله نمره صفر است ،پس از آوردن هر گونه جزوء آموزشی خوداری نمایید.  

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
شنبه 22 آذر 1393

اربعین

آنچه در باب اربعین گفته اند

اربعین حسینی

اربـعین در لغت، به معنای چهل، چهار دهه (لغت نامه دهخدا، 5/164) و در اصطلاح، سپری شدن چهل روز از مرگ کسی و بر پای داشتن مراسمی برای بزرگداشت اوست. این واژه در اصطلاح شیعه، به طـور خـاص بـر روز بـیـسـتـم مـاه صـفـر یـعـنـی چـهـل روز پـس از واقـعـه عـاشـورا و شهادت امام حسین (ع) و یارانش اطلاق می گردد (همان) و به اربعین حسینی نامبردار است.

غـالب دانـشـمـنـدان روز بـیـسـتـم صفر را اربعین حسینی دانسته اند. قـول شیخ بهایی درین باره یکتا و استثنایی است. او نوزده صفر را روز اربـعـیـن حسینی دانسته و تمام ویژگی های اربعین از لحاظ دینی، مانند زیارت وارد برای آن روز، و از لحاظ تاریخی، مانند حـضور جابر بن عبداللّه انصاری در کربلا را در روز نوزده صفر دانـسـتـه اسـت. ایـن اخـتـلاف از آن جاست که ظاهراً شیخ بهایی روزعـاشـورا را نـیـز در ایـن مـحـاسبه وارد کرده است. امّا باید گفت این مـحـاسبه در صورتی قابل توجیه است و می توان روز عاشورا رادر زمره چهل روز قرار داد که امام حسین (ع) پیش از ظهر آن روز به شـهـادت رسیده باشد. البتّه شیخ طوسی (تهذیب، 6/42) و علامه حلّی (تحریرالاحکام / 131) این معنی را تأیید کرده و آورده اند که واقـعـه عاشورا پیش از ظهر خاتمه یافته و امام به شهادت رسیده بـود. امـّا شـیـخ مـفـیـد (ارشـاد / 252) و طبرسی (اعلام الوری / ص241) هر دو برآنند که نبرد تا زوال ظهر ادامه داشت و امام حسین (ع) و بـاقـیـمـانـده اصحاب پس از ظهر نماز خوف خواندند و زید بنقیس و سعید بن عبدالله حنفی در این وقت برابر امام ایستادند تا در بـرابـر تـیـرهـای دشـمـن از حـضرت محافظت کنند. سیّد بن طاووس (لهوف / 164) نیز همین نظر را ابراز داشته است. امّا ابن نما حلّی مـعـتـقـد اسـت کـه امـام حـسـیـن (ع) هـنـگـام زوال ظـهـر هـنـوز مـشـغول جنگ بود و نمی توانست نماز بخواند و بنابراین به طور فـرادی و با اشاره نماز خوف به جای آورد (مثیرالاحزان، 34). باایـن بـیـان، مـعـلوم مـی گـردد کـه بـه اغـلب احـتـمـال، شـهـادت امـام حـسـین (ع) بعد از ظهر روز عاشورا اتّفاق افتاده است.

بـه هـر حـال، چـهـل روز مـیـان عاشورا و بیستم صفر در روایات ما،دهـشتناک ترین و غمناک ترین ایام عالم شمرده شده است. زراره، ازبـزرگـانِ فـقـهـا و مـحـدّثـان امـامـیـّه، از امـام صـادق (ع) نـقـل کـرده: "در پـی شـهـادت حـسـیـن (ع)، آسـمـان چـهـل روز خـون بـاریـد و زمین چهل روز سیاهپوش گردید و خورشیدچـهـل روز روی در پـوشـیـد و خـونـرنـگ شـد و فـرشـتـگـان چهل روز بر حسین گریستند. هیچ زنی از ما حنا نبست و سرمه نکشید تـا آن گـاه کـه سـر عـبـیـداللّه بـن زیـاد را بـیـاوردنـد"(مـستدرک الوسـایـل، 2/215؛ کـامـل الزّیـارات، / 81).

در ایـن چـهـل روز، حـوادث بسیار بر اهل بیت امام حسین (ع) گذشت. گذشته از آنچه پس از شهادت امام حسین (ع) در کربلا بر آنان روا داشتند، چـون ایشان را در جامه اسیران به کوفه بردند، ابن زیاد درشتی ها و گستاخی ها و زشتکاری ها در حقّ خاندان پیامبر (ص) نشان داد و چون امام سجّاد(ع) و زینب و امّ کلثوم آن گستاخی ها را پاسخ دادند،بر آنان سخت گرفت و سرانجام همه را به سوی شام روانه کرد.راه طـولانـی کـوفه به دمشق و حوادثی که در این مسیر و سرانجام در شـام بـر اهل بیت گذشت، از فصول تاریک تاریخ اسلام است.از بررسی تاریخ این دوره چهل روزه آشکارا می توان دریافت که حـتـّی در شـام، مـرکز حکومت و تبلیغ امویان، مردم این شناعت در حقّ خـانـدان پـیـامـبـر(ص) را نـپـسـنـدیـدند و امویان را لعن می کردند.

کـاروان اسـیران از شهرهای متعدّد عبور کردند تا به دمشق رسیدند.در مـوصـل، بـزرگان و مردم شهر می خواستند با لشکریانی که اسـیـران را هـمراهی می کردند نبرد کنند و سر امام حسین را از ایشان بـازسـتـانند؛ امّا والی اموی آن دیار، لشکریان شهر را آگاهانید و آنان وارد شهر نشدند (معالی السبطین 2 / 129؛ اسرار الشهادة 3 /414). در نـصـیـبـیـن،

اربعین

والی مـنـطـقـه آمـاده اسـتـقـبـال از یـزیـدیـان شـد و شـهر را آذین بست. وقتی اسیران و سرهای شهدا را در شهر می گرداندند، حضرت زینب اشعاری خواندو قوم را سخت نکوهش کرد که فرزندان پیامبر خویش را در بیابانهـا سـرگـردان کرده و بر خدا و رسولش ‍ کفر ورزیده اند (قطیفی65). در عـیـن الورد، دروازه ای را کـه اسـیـران از آن جـا وارد شـهـرشدند، ((باب اربعین)) خواندند، زیرا ایشان را در شهر گرداندندو مردم به فغان آمدند و امام سجّاد بر یزیدیان تاخت که حقوق او وخـانـدان رسالت را ضایع گردانیده اند (اسرارالشهاده 3 / 415)در قـنسرین، مردم دروازه ها را بستند و سپاه یزید را با سنگ و لعن اسـتـقـبـال کـردنـد و ایـشـان را بـرانـدنـد. ام کـلثـوم در ایـن جـا اهـل بـیـت را به زنان اسیر رومی تشبیه کرد و گفت که این قوم بدکـردار، رنـج هـای نـیـای ایـشـان را در هدایت قوم فراموش کرده اند.گفته اند در همین محل، راهبی مسیحی پس از مشاهده سر امام حسین (ع)و رفتار یزیدیان با اسیران به اسلام گروید (قطیفی، 67). درسـیـبـور، مـردم سـپـاه یـزید را راه ندادند و با آنان به جنگی سخت بـرخـاسـتند، تا آنجا که تعدادی از طرفین کشته شدند.

در حماة هم مـردم دروازه هـا را بـستند و یزیدیان را تهدید کردند که تا آخرین نـفـر بـا ایـشـان خواهند جنگید (معالی السبطین 2 / 132) مسجدی درحـمـاة وجـود دارد کـه گـفته اند قطعه سنگی در آنجاست که سر امام حـسـیـن (ع) را بـر آن نهاده بودند و بدان سبب خون آلوده شده بود(قـطـیـفـی، 86). ایـن مـحـل ظـاهـراً بـیـرون شـهر بوده و بعداً مسجدگـردیـده و داخـل شـهـر شـده اسـت. در حـمـص هـم مـردم بـه مـقـابـله بـرخـاسـتـنـد و تنی چند از یزیدیان را کشتند و از آن جا براندند.چـون به حلب رسیدند، یکی از زنان امام حسین (ع) از شدت رنج هاو سـخـتـی ها که بدو رسیده بود، فرزند خویش، موسوم به محسن یـا مُحَسِّن، را سقط کرد و بدان سبب در آن جا موضعی هست که آنرا مـشهد السّقط یا مشهد المحسِّن می خوانند. شیخ عبّاس قمّی و قطیفی هـر دو آن مـشـهـد را زیـارت کـرده انـد (قـطـیفی 89، 122، 123). و سـرانـجـام در دمـشـق، آن حـوادث کـه بـراهـل بیت رفت و سخنان زینب (ع) و امام سجّاد(ع) و شوریدگی خلق از آن کـار شـنـاعـت آمـیـز یـزیـد در خـلال آن چـهـل روز، هـمـه در منابع تاریخی و روایی ضبط است.

خاندان امام حسین هفت روز در دمشق ماندند و چنان شوری درافکندند که یزید به صلاحدید مروان بن حکم، ایشان را روانه مدینه گردانید تا خلق رابـر ضدّ او نشورانند و کار خلافتش دشوار نگردد (قطیفی، 217 ـ219؛ معالی السبطین 2 / 184) تا این جا میان دانشمندان و مورخان،اخـتـلافـی مـگـر درباره بعضی از جزئیّات وجود ندارد. اختلاف برسـر راه بـازگـشـت اسـت که آیا اهل بیت امام مستقیماً از شام به مدینه رفتند یا به کربلا آمدند و از آن جا رهسپار حجاز گشتند.

بـه هـر حـال، اربـعین برای شیعیان از ایّام و ادوار مهم تاریخ به شـمـار مـی رود و نـتـایـج دیـنی و سیاسی آن همواره از نقاط اتّکای شـیـعـیـان در طول تاریخ ایشان بوده است. از امام حسن عسکری (ع)نـقـل کـرده انـد کـه نـشـانـه هـای مـؤمن پنج چیز است و یکی از آنها خواندن ((زیارت اربعین)) است (تهذیب، 6 / 52). مقصود از زیارت اربـعـیـن، زیـارت نامه ای است که با سند معتبر به وسیله صفوان بـن مـهـران از امـام صـادق (ع) مـخـصوص روز اربعین وارد شده است(مصباح المتهجد، 777)

شـیـخ مـفـیـد (ارشـاد / 252) و طبرسی (اعلام الوری / ص241) هر دو برآنند که نبرد تا زوال ظهر ادامه داشت و امام حسین (ع) و بـاقـیـمـانـده اصحاب پس از ظهر نماز خوف خواندند و زید بنقیس و سعید بن عبدالله حنفی در این وقت برابر امام ایستادند تا در بـرابـر تـیـرهـای دشـمـن از حـضرت محافظت کنند

دربـاره حـضـور اهـل بـیـت در اربـعـیـن حـسینی در کربلا، باید گفت بـعـضـی از دانـشـمندان برآنند که چون کاروان اسیران از دمشق به قـصـد مـدیـنـه بـه راه افـتـاد و بـه عـراق رسـیـد،اهـل بـیـت امـام حـسین (ع) از راهنمای کاروان خواستند تا ایشان را به کـربـلا بـَرَد. (المـلهـوف / 225) و ایـشـان بـنـا بـرنـقـل بـرخـی از مـورخـان (حـبـیـب السـیـر، 2 / 60) در بـیـستم صفرسـال 61 هجری بدان جا رسیدند و سرهای شهدا را که همراه ایشان کرده بودند، بازگردانده، در کنار تَن ها دفن کردند. در این میان،جـابـر بـن عـبدالله انصاری، از صحابه بزرگ پیامبر که در آن ایـّام سخت پیر و نابینا شده بود، همراه عطیّة بن سعد عوفی، به عـنـوان نـخـستین زائران مزار امام حسین (ع) در حالی که پای برهنه کـرده و بـر تـن خـود عـطـر زده بـودنـد و در راه ذکر خدا می گفتند،بـدان جا رسیدند. میان ایشان و اهل بیت امام حسین (ع) ملاقات دست داد و هـمـه سـه روز در آن جا به عزاداری پرداختند و سپس راه مدینه را در پـیـش گـرفتند (الملهوف / 225، 226؛ اعیان الشیعه، 4 / 47؛قطیفی 227؛ مثیرالاحزان / 59). ظاهراً این روایت را با این جزئیّات،نـخـسـتین بار سیّد بن طاووس ذکر کرده و از او به دیگر منابع راه یـافـتـه اسـت. بـا ایـن هـمـه از روایـتـی کـه ابـن اثـیـر(الکـامل، 4/88) در ذیل حوادث کربلا آورده، نیز برمی آید که درعصر او نیز خبر بازگشت اهل بیت به کربلا کم و بیش وجود داشته اسـت.

اربعین

او متذکّر شده که مطابق یک روایت، رباب دختر امرؤالقیس و همسر امام حسین (ع)، تا یک سال بر سر قبر امام ماند و با دیگران بـه مـدیـنـه نـرفـت. امـّا بـسیاری از مورخّان برآنند که وقوع چنین اتّفاقی بر حسب اوضاع تاریخی و جغرافیایی، ممکن نبوده و باتـوجـّه بـه اقـامـت خـاندان امام و شهدا در کوفه و دمشق، نمی توان گفت که آنان مسیر طولانی کوفه به دمشق را رفته و بازگشته و در بـیـسـتـم صفر به کربلا رسیده باشند (لولؤ و مرجان، 154؛مـنـتـخـب التـواریـخ، 367 ـ 363؛ مـنـتـهـی الامـال / 443 ـ 442؛ وقـایـع الشهور / 53).

در آثار مورخّان بزرگ چـون بـلاذری، طـبـری، یـعقوبی، ابوعلی مسکویه، ابن اثیر، وابـن اعـثم (تاریخ الامم، 4/352؛ الکامل، 4/87؛ انساب الاشراف،3/217؛ الفـتـوح، 5/250) که از واقعه کربلا یاد کرده اند، هیچ اشـاره ای بـه تـغییر مسیر کاروان به سوی کربلا وجود ندارد.

ازنـویـسـنـدگـان متقدم، تنها ابوریحان بیرونی (الاثار الباقیه،331) اشـاره ای کـلی بـه ایـن واقـعه کرده و متذکر گردیده که دربیستم صفر سال 61 هجری، خاندان امام حسین که از شام می آمدند،سـر او را بـه تـن وی در کـربـلا مـلحق کردند. او هیچ اشاره ای به جـزئیـّات ایـن امـر نـکـرده است.

سیّد بن طاووس که نخستین بار این حـادثـه را بـا جـزئیـّات یاد شده، در کتاب لهوف، از نخستین آثارخـویـش در دوره جـوانـی آورده، بـعـدهـا در کـتـاب"اقـبـال"، از آخرین آثار خود، (اقبال / 599) با آن که الحاق سرامـام حـسـین (ع) را به بدن وی مسلّم دانسته، لحن گفتارش حاکی از تردید در امکان بازگشت اهل بیت امام به کربلا در روز اربعین است(هـمـان، 3 / 100). مـحـدّث نـوری از دانشمندانی است که در کتابی بـه تفصیل، محال بودن وقوع این سفر را مورد بحث قرار داده است(لؤلؤ و مـرجـان، 154).

بـه عـقـیده او، دوری مسافت میان کربلا وشـام، بـا تـوجـه بـه تـوقـّف هـای اجباری کاروان در مسیر رفت وبرگشت، امکان حضور اهل بیت در بیستم صفر در کربلا را منتفی می سازد (اقبال، 3 / 100؛ وقایع الشهور، 53؛ زاد المعاد، 371). چه طـیّ ایـن مـسـیـر بـرای چـنـان کـاروانـی لااقـل یـک مـاه بـه درازا مـی کـشـیـده اسـت. بـه عـلاوه،اهـل بـیـت امام حسین (ع) چند روزی را در کوفه محبوس بودند.


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 17 آذر 1393

روز توزیع کارنامه

درتاریخ 93/9/19 جلسه مشاوره  جهت ایجاد انگیزه  بابت پیشرفت درسی دانش آموزان با اولیاء برگزار میگردد.

در تاریخ 93/9/19 کارنامه توزیع میگردد وحضور اولیای دانش آموزان راس ساعت 8:45 در مدرسه الزامی است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 17 آذر 1393

با خدا

راز یک زندگی زیبا این است که
امروز با خدا گام برداری و
برای
فردا به او اعتماد داشته باشی

سه شنبه   93/9/18
ساعت 9 تا 10 برگزاری جلسه اولیاء دانش آموزان
و
 ارائه کارنامه میان ترم
می باشد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 10 آذر 1393

نمونه سوالات دیماه سال گذشته- حسابداری صنعتی


محل مهر یا امضاء مدیر

 
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arm.gifجمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و  پرورش شهر تهران

اداره آموزش پرورش منطقه 10

آزمون نیمسال اول 1393-1392

 

 

نام درس:  حسابداری صنعتی                  تاریخ امتحان:7/10/92                     رشته:  حسابداری                                                

نام و نام خانوادگی:                             ساعت امتحان:8صبح                           پایه:  سوم                                                                                                                                             

شماره صندلی:                                  مدت امتحان: 120 دقیقه                      تعداد صفحه: 2 صفحه                                                        

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام و امضای دبیر:

ردیف

شرح سوال

بارم

1

درموسسات تولیدی هزینه های تشکیل دهنده بهای تمام شده به بدهکار حساب ........ انتقال می یابد.

5/0

2

تغییرشکل وماهیت مواد ، طی مراحل مختلف به کالای ساخته شده را ......... می گویند.

 

5/0

3

 

هزینه هایی که با افزایش حجم تولید افزایش وباکاهش حجم تولید کاهش می یابند را هزینه های ....... می گویند.

25/0

 

4

؟(ج)

 

؟(الف)

 

توزیع وفروش

 

اداری وتشکیلاتی

 

؟(ب)

 

؟ (د)

 

هزینه های ساخت

 

هزینه ها

 
نمودارطبقه بندی طبیعی هزینه ها را تکمیل نمایید.

 

1

5

محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت را .......... گویند

25/0

6

هزینه هایی که بتوان به آسانی آن ها را به سفارش ، مرحله یا محصول معینی ارتباط داد را هزینه های ......... گویند

25/0

7

گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته یک گزارش ........ سازمانی می باشد.

25/0

8

(متوسط مصرف روزانه ×متوسط مدت تحویل )- .................= حداقل موجودی مواد

 

0/5

9

مهمترین کاربرد حسابداری بهای تمام در کدامیک از موسسات است .

الف) بازرگانی                ب) تولیدی                         ج) خدماتی                          د) ب وج

5/0

 

10

وظیفه کدامیک از دوایر زیربررسی مواد خریداری شده از نظر کمی وکیفی است ؟

الف) دایره خرید                                                           ب) دایره انبارها

 ج ) دایره کنترل کیفیت و بازرسی                                د) دایره حسابدری مواد

 

0/5

 

11

کدامیک از گزینه های زیردرست می باشد.

الف) عوامل بهای تمام شده عبارت از هزینه هایی است که به طور مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند.

ب) عوامل بهای تمام شده عبارت از هزینه هایی است که به طور مستقیم وغیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند.

 ج) عوامل بهای تمام شده عبارت از هزینه هایی است که به طور غیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند.

 د) عوامل بهای تمام شده عبارت از هزینه هایی است که شامل مواد اولیه و دستمزد مستقیم می باشد.

 

5/0

 

12

کنترل مواد با مشارکت کدام دوایر انجام می شود؟

الف) خرید – کارگزینی                                                                  ب) حسابداری – انبار

 ج ) حسابداری – کارگزینی                                                            د) انبار – کارگزینی

 

0/25

13

درکدام یک از روش های ارزیابی موجودی مواد، موادصادره به بخش تولید دارای نزدیک ترین نرخ به قیمت بازار می باشند.

5/0

14

درصورت وجود کسری انبار نسبت به مانده کارت حساب مواد کدام حساب بستانکار می گردد؟

5/0

15

درشرایطی که نوسان قیمت مواد در بازارمتعادل باشدازکدام روش ارزیابی موجودی مواد استفاده می شود.

5/0

16

سه جزء اصلی عوامل بهای تمام شده را نام ببرید.

5/0

17

 

اگر بهای اولیه تولید کالایی 1،500،000 ریال ،هزینه های سربار ساخت 250،000 ریال و مواد مستقیم مصرفی1،000،000  ریال باشد هزینه های تبدیل تولید کالا چند ریال است؟

5/0

18

موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره - ............. = بهای تمام شده کالای ساخته طی دوره .

 

25/0

 

 

ردیف

ادامه شرح سوالات درس                                                                       صفحه دوم

بارم

19

اطلاعات زیراز شرکت تولیدی نوشا گستردر دست است.

فروش                           000،580،8 ریال                     سودناویژه                            1،950،000ریال

برگشت ازفروش وتخفیفات    70،000  ریال                         هزینه های اداری وتشکیلاتی     420،000  ریال

تخفیفات نقدی فروش          120،000  ریال                        هزینه های توزیع وفروش         370،000  ریال

مطلوبست : ضمن تنظیم گزارش خلاصه سود و زیان ،بهای تمام شده کالای فروش رفته را نیزمحاسبه نمایید.

 

2

20

اطلاعات زیرازدفاترشرکت تولیدی البرزدر 31/6/92 استخراج شده است.

مواد اول دوره                1،450،000 ریال               مواد خریداری شده طی دوره             8،450،000 ریال

موادپایان دوره                3،850،000 ریال              هزینه حمل موادخریداری شده             280،000  ریال

برگشت از خرید مواد        470،000 ریال                  هزینه استهلاک ماشین آلات                250،000 ریال

دستمزد مستقیم                3،200،000 ریال              کالای درجریان ساخت پایان دوره         1،850،000 ریال

موادغیرمستقیم                270،000 ریال                 کالای درجریان ساخت اول دوره           2،120،000 ریال

هزینه برق صنعتی           150،000 ریال

مطلوبست : تهیه گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده.

 

 

3

21

شرکت تولیدی هیرمند ازثبت دائمی موجودی ها استفاده می کند. اطلاعات زیردرمورد نوعی ماده اولیه این شرکت دردست است:

1/9 )موجودی اول دوره 200 واحد به نرخ 5000 ریال و800 واحد به نرخ هرواحد4000 ریال

5/9) خرید 1000 واحد به نرخ هرواحد4500 ریال قبض انبارشماره 36 به طورنقد

15/9 )صدور900 واحد به خط تولید حواله انبارشماره 125

17/9)برگشت 50 واحد از موادخریداری شده در5/9به فروشنده

20/9)صدور400 واحد مواد به خط تولید حواله انبار شماره 126

28/9)برگشت 40 واحد از مواد صادره 20/9 به انبار

     مطلوبست :  الف) تنظیم کارت حساب مواد با استفاده ازروش FIFO

                    ب )ثبت حسابداری تاریخ های 5/9-15/9-17/9-28/9

 

 

تاریخ

وارده

صادره

موجودی

شماره

مقدار

نرخ

مبلغ

شماره

مقدار

نرخ

مبلغ

مقدار

نرخ

مبلغ

 

       

 

 

 

 

4

22

شرکت تولیدی ارس اطلاعات یک نوع ماده مورد نیازخود را به شرح زیر اعلام نموده است:

موجودی اول دوره           5،000،000 ریال              مصرف روزانه    300-500 کیلوگرم

مدت تحویل سفارش          100-200 روز                موجودی پایان دوره 4،000،000 ریال

موادمصرف شده طی دوره  18،000،000 ریال

مطلوبست : الف) حدتجدید سفارش       ب)حداقل موجودی       ج)دوره گردش موجودی 

 

  1

23

شرکت تولیدی سامان، نرخ هزینه های تهیه وتحصیل مواد را برای دوره مالی سال جاری 6%پیش بینی وطی سال مزبور

12،000،000 ریال مواد اولیه به صورت نقد خریداری نموده است. هزینه های انجام شده جهت خرید موادعبارتند:هزینه های دایره خرید100،000 ریال ، هزینه های انبارداری220،000 ریال ،هزینه های گمرک 350،000 ریال

مطلوبست: ثبت مربوط به خریدمواد، هزینه های واقعی مربوط به خرید وبستن حساب های هزینه های پیش بینی وتهیه مواد در دفترروزنامه عمومی.

 

 

 

 

 

 

 

 

درنبرد میان انسان وزمان، روزهای سخت میروند و انسان های سخت می مانند

 

 

 

 

2

 

 

                                             " عزیزانم موفق وسربلند باشید"                                      مجموع نمرات

20

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 10 آذر 1393

سازمان مدیریت دیماه 92

محل مهر یا امضاء مدیر

 
Description: arm.gifجمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و  پرورش شهر تهران

اداره آموزش پرورش منطقه 10

آزمون نیمسال اول 1393-1392

نام درس:  سازمان مدیریت                                            رشته:  حسابداری                                              تاریخ امتحان:9/10/92

نام و نام خانوادگی:                                                                   پایه:  سوم                                                       ساعت امتحان: 8 صبح

شماره صندلی:                                                                          تعداد صفحه:  2 صفحه                                   مدت امتحان: 80 دقیقه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام و امضای دبیر:

ردیف

شرح سوال

بارم

 

سئوالات جاخالی

 

1

سازمان وسیله ارتباط و ترکیب منابع مادی وانسانی برای تولیدو.................. کالاوخدمات درجامعه است.

25/0

2

پدر مدیریت علمی  .................... بود.

5/0

3

مکتب روابط انسانی بیشتربر پایه ی علوم.................و.................... پایه گذاری شده است.

5/0

4

یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی وکنترل درمدیریت ..................است وچون ماهیت کمی دارد از دقت بیشتری درامرکنترل برخوردار است.

25/0

5

کارکنان ستادی افرادی ....................... هستند.

5/0

 

سوالات تستی

 

6

مفهوم مدیریت کدام است؟

الف)حرفه ای است اکتسابی          ب)هنر اداره سازمان                 ج)علم، هنرو حرفه                   د)فقط علم

5/0

7

مهارتهای ویژه مدیران عالی به ترتیب از کدام نوع است؟

الف)ادراکی،انسانی،فنی              ب)انسانی،ادراکی،فنی                 ج)فنی،ادراکی،انسانی                 د)فنی،انسانی،ادراکی

5/0

8

پرداخت مزد مساوی برای کارهای مشابه ، به اجرای صحیح کدام مورد بستگی دارد.

الف)گزینش                             ب) طبقه بندی مشاغل                   ج)کارمند یابی                           د)تجزیه وتحلیل شغل

5/0

9

با کنترل از چه طریقی می توان برنامه ها را در قالب ارقام درآمد وهزینه مشخص نمود و مانع انحراف سازمان از هدف ها گردید؟

الف)بودجه                               ب)گزارش آماری                         ج)تجزیه وتحلیل شبکه              د)تجزیه وتحلیل نقطه ی سربه سر

25/0

 

سوالات کوتاه پاسخ

 

10

به حالتی درونی در انسان گفته می شود که او را به انجام دادن رفتارو کارخاصی وادار می کند.

25/0

11

درادبیات اداری ایران واژه ی سازمان معادل چه کلمه ای به کار میرود؟

5/0

12

از نظررابرت اون مهمترین مسئولیت مدیر چیست؟

5/0

13

درکشورها چند نوع برنامه ریزی صورت می گیرد.

5/0

14

تمرکزکلیه تخصصها و فعالیت های مشابه در یک بخش جزء جه نوع سازماندهی می باشد.

5/0

15

مجموعه ای ازفعالیتهای است که برای مرتبط ساختن اجزای هر سازمان با یکدیگروبه منظورکسب هدفهای مشترک و یکپارچگی سازمانی صورت میگیرد.

 

5/0

 

سوالات جورکردنی

 

16

الف) این مدیران به تنظیم سیاست و خط مشی های کلی سازمان اقدام می کند.          

ب ) اولین نظام بایگانی را جه کسانی بوجود آوردند.                                                                                     1) مدیریت عالی

ج)  توانایی اعمال اراده و نظرات خود بر دیگری یا دیگران                                                                          2) بابلی ها                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   3)  قدرت                                         

                                                                                                                                                                   4) سومری ها  

                                                                                                                                                                   5) مدیریت میانی                                                                                                                                                                                                      

 

5/0

5/0

5/0

 

17

سازماندهی را تعریف کنید.

 

1

18

فعالیت های ستادی را تعریف کنید.

 

 

1

ردیف

                               ادامه شرح سوالات درس سازمان مدیریت                                                                     صفحه دوم

بارم

 

  19

عملیات استخدامی را نام ببرید ودو مورد را توضیح دهید.

 

 

1

20

 

 

سیستم را تعریف کنید و اجزای اصلی آن را نام ببرید.

  

   2

21

مهارت انسانی مدیران را توضیح دهید.

 

5/0

22

محاسن برنامه ریزی را بنویسید؟

 

 

1

23

برنامه ریزی کلان در کشورها برای تامین چه هدف هایی می باشد؟

 

1

  24

مدیریت را تعریف کنید؟

 

5/0

25

نیازهای انسان بر اساس نظریه مازلو را بنویسید.(4مورد)

 

 

1

26

سبک رهبری استبدای مدیر را توضیح دهید.

 

 

1

27

کنترل را تعریف نمایید.

 

 

1

28

انواع کنترل را نام ببرید ویکی را به دلخواه توضیح دهید.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 "آدمهای بزرگ بخودشان سخت میگیرندو آدمهای کوچک به دیگران"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع نمرات

20

 

"عزیزان موفق وسربلند باشید"

 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 10 آذر 1393

نمونه سوالات دیماه سال گذشته- اصول حسابداری 2


محل مهر یا امضاء مدیر

 
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: arm.gifجمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و  پرورش شهر تهران

اداره آموزش پرورش منطقه 10

آزمون نیمسال اول 1393-1392

نام درس: اصول حسابداری 2             رشته : حسابداری                         تاریخ امتحان:14/10/92                                                                                                                                                                              

نام و نام خانوادگی:                             پایه:  سوم                                      ساعت امتحان: 8 صبح

شماره صندلی:                                   تعداد صفحه:   2 صفحه                     مدت امتحان: 120 دقیقه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام و امضای دبیر:

ردیف

شرح سوال

بارم

1

انتقال مانده ی بستانکار کسر واضافی صندوق در پایان دوره ،مبلغ چه حسابی را افزایش می دهد؟

الف) هزینه ها                                                                 ب)سایردرآمدها

5/0

2

هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول درصورت سود و زیان تحت عنوان چه نوع هزینه هایی منعکس می شود؟

الف)هزینه های توزیع وفروش                                      ب)هزینه های عمومی و اداری

25/0

3

سررسیدسفته ی100 روزه صادره ی 15 مرداد در روز چندم آبان همان سال است؟

الف)23 آبان                                                                ب) 24 آبان

5/0

4

کدام حساب موجب کاهش مانده ی اسناد دریافتنی می گردد؟

الف)هزینه ی اسناددریافتنی مشکوک اوصول                    ب)ذخیره اسناد دریافتنی مشکوک الوصول

5/0

5

مخارجی که در جریان احداث یک دستگاه ساختمان بر روی قطعه زمینی صورت گیرد در چه حسابی نگهداری می گردد؟

الف)دارایی در جریان ساخت                                        ب) زمین و ساختمان

25/0

6

بابت تضمین پرداخت وام دریافتی به بانک سفته ای صادرگردیدسفته صادره تحت چه عنوانی ثبت می گردد؟

الف) اسناد پرداختنی                                                      ب)حسابهای انتظامی

5/0

7

درصورت استفاده از روش حذف مستقیم سوخت مطالبات ، دو اصل .................. و ....................... رعایت نمی شود.

5/0

8

دفترمعین و دفترکل ازروی چه مدارکی نوشته می شود؟

5/0

9

حساب تنخواه به چند روش در موسسات نگهداری می شود نام ببرید.

5/0

مسائل

 

 

 

10

درتاریخ 30/10/92 پس از مقایسه حساب بانک دفترکل شرکت دنا که مانده آن000،475،4 ریال بوده و صورتحساب ارسالی بانک با مانده 000،816،8 ریال اقلام باز به شرح زیربه دست آمده است.

1)      طبق اعلامیه بستانکار بانک وجه سفته واگذارشده به بانک به مبلغ 000،850 ریال وصول شد که در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

2)      چک های صادرشده شرکت دنا جمعا به مبلغ 000،766،3 ریال هنوز به بانک ارائه نشده است.

3)      کارمند بانک واریزی یک مشتری خود به نام دانا به مبلغ 000،350 ریال را اشتباها به حساب شرکت دنا منظور نمود.

4)      بانک مبلغ 000،770 ریال بابت کارمزد از حساب موسسه برداشت نموده که اعلامیه آن دریافت نشده ودر دفاترشرکت منعکس نشده است.

5)      واریز نقدی پایان وقت اداری شرکت به مبلغ 000،655،1 ریال درصورتحساب منعکس نشده است.

6)      پرداخت بدهی به فروشگاه محمدی به مبلغ 000،300،1 ریال اشتباها توسط حسابدارشرکت 000،100،3 ریال در دفاترثبت شد.

مطلوبست: الف)تنظیم صورت مغایرت بانکی به روش واقعی

                  ب)ثبت های اصلاحی لازم در دفاتر شرکت دنا

 

 

 

 

5/3

ردیف

                ادامه شرح مسایل  درس                                                                     صفحه دوم

بارم

 

 

11

بخشی از فعالیتهای موسسه ایران زمین در سال 1392 به شرح زیر است:

1)خرید 000،000،9 ریال کالا با شرط (ن/30-3/10 ) ازفروشگاه البرز

2)فروش 000،250،1 ریال کالا به آقای لطفی که نامبرده بها را به طور نقد پرداخت کرد وبابت بقیه سفته ای صادر نمود.

3)وجوه شمارش شده صندوق موسسه معادل 000،562 ریال بوده درصورتی که مانده حساب صندوق 500،558 ریال است.

4)خرید ماشین آلات با شرایط نسیه به مبلغ 000،000،55 ریال بوده ودرصورتی که قیمت نقدی آن 000،000،52 ریال است 

مبلغ 000،500،2 ریال بابت هزینه انتقال و نصب نقداپرداخت شد وماشین بلافاصله مورد استفاده قرار گرفت.

5)صدورسفته 40 روزه بابت بدهی قبلی به فروشگاه البرزبه مبلغ 000،000،3 ریال وپرداخت بقیه بدهی با صدورچک بانکی دردوره تخفیف (موضوع بند 1)

6)دریافت یک برگ سفته عندالمطالبه به مبلغ 000،000،10 ریال جهت تضمین شغلی ازصندوقدارموسسه

7)صدورسفته جدید یک ماهه دروجه فروشگاه البرزبه مبلغ 000،000،3 ریال درسرسید سفته ی صادره قبلی (موضوع بند5

8) سفته دریافتی از آقای روشنایی به مبلغ 000،500 ریال جهت وصول به بانک واگذارگردید.

9)نکول سفته واگذاری به بانک جهت وصول وبرداشت مبلغ 000،25 ریال هزینه کارمزد واخواست سفته از حساب موسسه ایران زمین

مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفترروزنامه موسسه ایران زمین

 

 

5/5

 

 

 

12

درابتدای سال 92 مانده حسابهای دریافتنی 000،500،4 ریال وذخیره مطالبات مشکوک الوصول 000،162 ریال می باشد. بخشی از رویدادهای مربوط به شرح زیرمی باشد:

1)فروش 000،600،12 ریال کالا که 25% آن نقدوبقیه به طورنسیه صورت گرفت.

2)دریافت 000 ،370،8 ریال از مطالبات که جمع مبلغ آن 000،520،8 ریال است وحذف بقیه مبلغ آن از حسابها به دلیل سوخت شدن .

3)وصول مبلغ 000،360 ریال بابت مطالبات سوخت وحذف شده سالهای قبل

4)اصلاح و تعدیل حساب ذخیره م.م بر مبنای 9% مانده حسابهای دریافتنی در پایان سال.

مطلوبست: ثبت رویدادهای فوق دردفتر روزنامه وتنظیم حسابهای دریافتنی وحساب ذخیره م.م به شکل T  وتعیین مانده ذخیره م.م پس ازتعدیل همراه با نشان دادن محاسبات مربوط

 

 

 

5/4

 

 

 

13

اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت تولیدی کوشش درآغازسال 92 عبارتست از:

-اثاثه: بهای تمام شده 000،500،18 ریال ، ارزش اسقاط 000،500 ریال ، استهلاک انباشته 000،800،10 ریال، نرخ استهلاک 

سالانه معادل 10% قیمت تمام شده ی دارایی.

-ماشین آلات : بهای تمام شده 000،000،40 ریال ، ارزش اسقاط 000،000،2 ریال ، استهلاک انباشته 000،500،17 ریال

نرخ استهلاک سالانه معادل 25% ارزش دفتری دارایی

به تاریخ 1/3/92 : الف) اثاثه به مبلغ 000،000،7 ریال به صورت نسیه به فروش رسیده است.

                              ب ) ماشین آلات (که ارزش متعارف آن در این تاریخ معادل مبلغ 000،000،23 ریال بوده)

                              با یک وسیله نقلیه طی پرداخت 000،000،2 ریال وجه نقد، معاوضه شده است.

مطلوبست : محاسبات استهلاک در تاریخ 1/3/92 وثبت های مربوط به آنها، فروش اثاثه و معاوضه ی ماشین آلات دردفتر روزنامه ی عمومی تولیدی کوشش .

 

 

2.5

 

جمع نمرات

20

صداقت با ارزش ترین چیزی است که داریم

عزیزانم موفق وسربلند باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
یکشنبه 25 آبان 1393

جلسه مشاوره خانواده

جلسه مشاوره خانواده با حضور جناب آقای یعقوبی در تاریخ 8/25 ساعت 11 بعدازظهر برگزار گردید


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 94 )
   1       2       3       4       5       ...       10    صفحه بعدی