هنرستان حرفه ای دخترانه شهید صدر

واقع در منطقه 10 شهر تهران دارای رشته های کامپیوتر، حسابداری و کودکیاری
دوشنبه 10 آذر 1393

سازمان مدیریت دیماه 92

محل مهر یا امضاء مدیر

 
Description: arm.gifجمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و  پرورش شهر تهران

اداره آموزش پرورش منطقه 10

آزمون نیمسال اول 1393-1392

نام درس:  سازمان مدیریت                                            رشته:  حسابداری                                              تاریخ امتحان:9/10/92

نام و نام خانوادگی:                                                                   پایه:  سوم                                                       ساعت امتحان: 8 صبح

شماره صندلی:                                                                          تعداد صفحه:  2 صفحه                                   مدت امتحان: 80 دقیقه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام و امضای دبیر:

ردیف

شرح سوال

بارم

 

سئوالات جاخالی

 

1

سازمان وسیله ارتباط و ترکیب منابع مادی وانسانی برای تولیدو.................. کالاوخدمات درجامعه است.

25/0

2

پدر مدیریت علمی  .................... بود.

5/0

3

مکتب روابط انسانی بیشتربر پایه ی علوم.................و.................... پایه گذاری شده است.

5/0

4

یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی وکنترل درمدیریت ..................است وچون ماهیت کمی دارد از دقت بیشتری درامرکنترل برخوردار است.

25/0

5

کارکنان ستادی افرادی ....................... هستند.

5/0

 

سوالات تستی

 

6

مفهوم مدیریت کدام است؟

الف)حرفه ای است اکتسابی          ب)هنر اداره سازمان                 ج)علم، هنرو حرفه                   د)فقط علم

5/0

7

مهارتهای ویژه مدیران عالی به ترتیب از کدام نوع است؟

الف)ادراکی،انسانی،فنی              ب)انسانی،ادراکی،فنی                 ج)فنی،ادراکی،انسانی                 د)فنی،انسانی،ادراکی

5/0

8

پرداخت مزد مساوی برای کارهای مشابه ، به اجرای صحیح کدام مورد بستگی دارد.

الف)گزینش                             ب) طبقه بندی مشاغل                   ج)کارمند یابی                           د)تجزیه وتحلیل شغل

5/0

9

با کنترل از چه طریقی می توان برنامه ها را در قالب ارقام درآمد وهزینه مشخص نمود و مانع انحراف سازمان از هدف ها گردید؟

الف)بودجه                               ب)گزارش آماری                         ج)تجزیه وتحلیل شبکه              د)تجزیه وتحلیل نقطه ی سربه سر

25/0

 

سوالات کوتاه پاسخ

 

10

به حالتی درونی در انسان گفته می شود که او را به انجام دادن رفتارو کارخاصی وادار می کند.

25/0

11

درادبیات اداری ایران واژه ی سازمان معادل چه کلمه ای به کار میرود؟

5/0

12

از نظررابرت اون مهمترین مسئولیت مدیر چیست؟

5/0

13

درکشورها چند نوع برنامه ریزی صورت می گیرد.

5/0

14

تمرکزکلیه تخصصها و فعالیت های مشابه در یک بخش جزء جه نوع سازماندهی می باشد.

5/0

15

مجموعه ای ازفعالیتهای است که برای مرتبط ساختن اجزای هر سازمان با یکدیگروبه منظورکسب هدفهای مشترک و یکپارچگی سازمانی صورت میگیرد.

 

5/0

 

سوالات جورکردنی

 

16

الف) این مدیران به تنظیم سیاست و خط مشی های کلی سازمان اقدام می کند.          

ب ) اولین نظام بایگانی را جه کسانی بوجود آوردند.                                                                                     1) مدیریت عالی

ج)  توانایی اعمال اراده و نظرات خود بر دیگری یا دیگران                                                                          2) بابلی ها                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   3)  قدرت                                         

                                                                                                                                                                   4) سومری ها  

                                                                                                                                                                   5) مدیریت میانی                                                                                                                                                                                                      

 

5/0

5/0

5/0

 

17

سازماندهی را تعریف کنید.

 

1

18

فعالیت های ستادی را تعریف کنید.

 

 

1

ردیف

                               ادامه شرح سوالات درس سازمان مدیریت                                                                     صفحه دوم

بارم

 

  19

عملیات استخدامی را نام ببرید ودو مورد را توضیح دهید.

 

 

1

20

 

 

سیستم را تعریف کنید و اجزای اصلی آن را نام ببرید.

  

   2

21

مهارت انسانی مدیران را توضیح دهید.

 

5/0

22

محاسن برنامه ریزی را بنویسید؟

 

 

1

23

برنامه ریزی کلان در کشورها برای تامین چه هدف هایی می باشد؟

 

1

  24

مدیریت را تعریف کنید؟

 

5/0

25

نیازهای انسان بر اساس نظریه مازلو را بنویسید.(4مورد)

 

 

1

26

سبک رهبری استبدای مدیر را توضیح دهید.

 

 

1

27

کنترل را تعریف نمایید.

 

 

1

28

انواع کنترل را نام ببرید ویکی را به دلخواه توضیح دهید.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 "آدمهای بزرگ بخودشان سخت میگیرندو آدمهای کوچک به دیگران"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع نمرات

20

 

"عزیزان موفق وسربلند باشید"

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)